RADIO LEVI - Trezește sufletul
menu


Niște cărți au fost deschise. Și a fost deschisă o altă carte, 
care este Cartea Vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, 
după cele ce erau scrise în cărțile acelea. (Apocalipsa 20:12)
În Eclesiastul 12:12, este scris: „Încolo, fiule, ia învățătură din aceste 
lucruri; dacă ai voi să faci o mulțime de cărți, să știi că n-ai mai isprăvi”. Atunci 
când un autor scrie o carte, aceasta fie este inspirată din întâmplări adevărate, 
fie este o carte de ficțiune. Scrisul trebuie să îmbrace o formă corespunzătoare 
și de obicei este nevoie de o editare la final. Unii autori sunt mai iscusiți decât 
alții în a păstra conținutul cărții fidel față de realitate. Astfel au fost scrise 
multe cărți care atestă minunile lui Dumnezeu și lucrările Lui în poporul Său.
În versetul-cheie de astăzi sunt menționate niște „cărți” care, după toate 
aparențele, au fost scrise de Dumnezeu Însuși cu privire la viețile oamenilor 
(a se compara Psalmul 56:8 și 139:16). Fiecare dintre acestea este absolut 
adevărată, până la ultima virgulă, editarea nefiind necesară. Marele Autor nu 
va comite nicio eroare în imortalizarea cuvintelor și faptelor oamenilor. El 
știe gândurile și intențiile fiecărui om.
Dacă ne pocăim, ceea ce s-a consemnat despre noi în carte va fi schimbat. 
Dumnezeu ne va ierta păcatele și le va arunca în adâncul mării (Mica 7:19). 
Dar, dacă Îl părăsim pe Dumnezeu, lucrurile bune vor fi șterse și ni se 
vor scrie doar păcatele. În Ezechiel 33:13, despre cel ce se îndepărtează de 
neprihănire, este scris că „toată neprihănirea lui se va uita, și el va muri din 
pricina nelegiuirii pe care a săvârșit-o”. Domnul Isus a promis: „Cel ce va 
birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi șterge nicidecum numele 
din cartea vieții și voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu și înaintea 
îngerilor Lui” (Apocalipsa 3:5). Cartea fiecăruia va fi deschisă și citită în 
marea Zi a Judecății, iar fiecare va fi judecat după cele scrise în cărți.

Categorie: Devoţional Admin | Vizualizări: 38 | Adăugat de: Admin | Data: 03.Mai.2021 | Comentarii (0)

Duminică, 2 mai

Pasaj biblic: Galateni 6

Dimineața seamănă-ți sămânța, și până seara nu lăsa mâna să ți se 
odihnească, fiindcă nu știi ce va izbuti, aceasta sau aceea, sau dacă 
amândouă sunt deopotrivă de bune. (Eclesiastul 11:6)
Călătorind înspre și dinspre New Mexico, priveam tufele uscate rostogolite 
de vântul puternic precum niște mingi mari. O astfel de tufă s-a prins de 
masca de la radiatorul mașinii noastre și a rămas acolo vreme îndelungată. 
Dumnezeu a creat astfel de ierburi care, ajunse la maturitate, se desprind 
din rădăcinile lor în bătaia vânturilor puternice și sunt purtate de colo-colo. 
Rostogolindu-se astfel pe câmpurile întinse, ele își împrăștie semințele.
Astfel de tufe uscate nu pot lăsa în urmă decât semințe specifice soiului 
lor, însă eu și tu putem răspândi pe drumul vieții semințe ale răului sau ale 
binelui. Ne-am întrebat vreodată ce fel de semințe răspândim în urma noastră? 
Și am cugetat vreodată la faptul că, inevitabil, vom secera ceea ce am semănat? 
Prin natura noastră, noi răspândim semințele răului produse de firea noastră 
pământească. Este nevoie de nașterea din nou și de putere spirituală pentru a 
fi biruitor asupra vechii naturi și pentru a răspândi semințele binelui.
Care ar fi câteva semințe ale binelui pe care ar trebui să le presărăm? Mai 
întâi, semințele faptelor bune. Versetul 10 din pasajul biblic de astăzi ne spune 
să „facem bine la toți”. Așadar, vizităm bolnavii și bătrânii și îi încurajăm pe 
cei deznădăjduiți. Le vorbim cu blândețe celor care ne vorbesc aspru. Îi iubim 
pe cei ce ne urăsc. De asemenea, semănăm sămânța ajutorării în viața celor 
aflați în nevoie. Îi hrănim și îi îmbrăcăm pe săraci și asigurăm nevoile de 
bază ale celor care duc lipsă. Dar, mai presus de toate, trebuie să răspândim 
semințele Cuvântului curat al lui Dumnezeu prin vorbirea noastră și prin 
paginile scrise. Desigur, dacă vom sădi semințele păcatului îi vom răni pe alții 
și ne vom condamna pe noi înșine. Dar, semănând câte o sămânță bună zi de 
zi, ne putem aștepta la un seceriș bogat de binecuvântări și la un „rod pentru 
viața veșnică” (Ioan 4:36).

Pe brazdele vieții tale împrăștie sămânța;
În mijlocul muncii și strădaniilor tale, împrăștie sămânța!
(Theo F. Seward)
Planul de citire a Bibliei într-un an: Luca 23:1-26; 1 Împărați: 3-5

Categorie: Devoţional Admin | Vizualizări: 14 | Adăugat de: Admin | Data: 02.Mai.2021 | Comentarii (0)

Sâmbătă, 1 mai 
Pasaj biblic: 1 Corinteni 3:7-2
Vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze. (Ioan 9:4)
Creatorul nostru ne-a creat cu capacitatea de a munci atât din punct de 
vedere intelectual, cât și fizic, ca să ne putem bucura de o viață sănătoasă. Mai 
există însă și o altă coordonată vitală a muncii noastre. Cu mulți ani în urmă, 
am pus în Biblia mea următorul citat pentru a nu uita să fiu sârguincios în cea 
mai importantă activitate dintre toate, lucrarea de răspândire a Evangheliei. 
„John Wesley a călătorit pe șaua calului aproximativ 400.000 de km, cu o 
medie de 32 de km pe zi, timp de 40 de ani. A rostit 40.000 de predici, este 
autorul a 400 de cărți și a cunoscut 10 limbi străine. La vârsta de 83 de ani, s-a 
simțit rușinat că nu a putut predica de mai mult de două ori pe zi. În jurnalul 
său, se plângea că simțea o tendință crescândă de a zăbovi dimineața în pat 
până la ora 5:30.”
Oriunde am locui, suntem înconjurați de oameni singuri care trăiesc în 
teamă și suferință. Domnul vrea ca niciunul dintre ei să nu piară. Sunt ei 
suficient de importanți pentru noi, încât să luăm din timpul nostru și să ne 
apropiem de ei, îngrijindu-ne de nevoile lor? Unul din domeniile neglijate în 
mod frecvent în cadrul lucrării de răspândire a Evangheliei se găsește chiar și 
în comunitățile noastre, unde greutățile și încercările sunt adesea ascunse de 
membrii simpli. Un salut călduros, o expresie de apreciere sau un bilețel de 
încurajare pot constitui o binecuvântare nespusă pentru un frate sau o soră 
aflați într-o bătălie spirituală despre care noi nu știm nimic.
Dacă vedem că suntem prea concentrați pe activitățile noastre zilnice și 
nu mai avem timp pentru a ne îngriji de nevoile profunde ale altora, trebuie 
să ne schimbăm prioritățile. Domnul nostru se folosește de oameni pentru 
a-Și înfăptui lucrarea pe acest pământ. Trebuie să ne asigurăm că inimile, 
mâinile, picioarele și glasurile noastre sunt la dispoziția Sa, chiar dacă uneori 
este neconvenabil sau ne costă mult din timpul și banii noștri.
Lucrați, căci noaptea se apropie, când munca omului se va sfârși.
(Annie L. Coghill)
Planul de citire a Bibliei într-un an: Luca 22:54-71; 1 Împărați 1, 2

Categorie: Devoţional Admin | Vizualizări: 26 | Adăugat de: Admin | Data: 02.Mai.2021 | Comentarii (0)

Vineri, 30 aprilie

Pasaj biblic: Psalmul 139

Nicio făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol și descoperit înaintea
ochilor Aceluia cu care avem a face. (Evrei 4:13)
Ai fi înspăimântat sau, cel puțin, jenat, dacă toate gândurile și ideile tale
ar fi afișate undeva? Cel mai probabil, da. Haideți să ne oprim puțin și să ne
gândim. Ca s-o spunem fără hotărât, există Unul care vede înăuntrul inimii
și minții noastre și care știe despre noi mai multe decât am ști noi înșine. El
este Dumnezeu, Cel pentru care lucrul acesta chiar contează.
Încercăm să-i învățăm pe copiii noștri că au nevoie de Domnul Isus în
inimile lor. Ei sunt acum la vârsta inocenței și sunt la adăpost în Hristos, dar
va veni o zi când vor avea și ei nevoie ca El să le umple ființa.
Băiețelul nostru de trei ani era nerăbdător să meargă la ecograf. Soția
mea îi explicase că doctorul va folosi un aparat pentru a-i fotografia burtica
și că nu avea de ce să se teamă. După ce a stat și s-a gândit o clipă, a întrebat:
„Îl va vedea nenea doctor și pe Domnul Isus acolo?” Ce întrebare inocentă și
profundă!
Bineînțeles că o simplă ecografie nu va putea reprezenta imaginea lui
Hristos pe un ecran, însă prezența Sa în ființa noastră ar trebui să fie evidentă.
Altfel, rămânem niște indivizi egoiști și plini de păcate. Însă, avându-L pe
Domnul Isus în inima noastră, roada Duhului va ieși în evidență: dragostea,
bucuria, pacea, răbdarea, bunătatea și așa mai departe. Vom vorbi cu iubire,
vom acționa cu bunătate și motivațiile noastre vor fi altruiste. Va fi întocmai
cum spunea Domnul Isus în Ioan 13:35 – „Prin aceasta vor cunoaște toți
că sunteți ucenicii Mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții”. Pomul se
cunoaște după roadele lui. Prin viața noastră va iradia lumina lui Hristos sau
se va reflecta imaginea firii.
Este cutremurător să ne gândim că Dumnezeu – Conducătorul
atotputernic al întregului univers și dreptul Judecător al tuturor oamenilor
– ne vede în fiecare clipă inima prin „ecograful” Său. Îl va vedea El acolo pe
Domnul Isus?

Atunci când vom trece prin încercări de foc, se va vedea cui îi slujim.
Planul de citire a Bibliei într-un an: Luca 22:31-53; 2 Samuel 23, 24

Categorie: Devoţional Admin | Vizualizări: 16 | Adăugat de: Admin | Data: 30.Aprilie.2021 | Comentarii (0)

Înțelepciunea strigă pe ulițe, își înalță glasul în piețe. (Proverbele 1:20) Ni se oferă multe ocazii de a ne implica în viețile altora și a le influența. Nu știm ce lucruri mari ar putea face Dumnezeu prin noi, dacă vom fi gata să împlinim sarcinile pământești pe care El ni le pune înainte. Sora mea cea mai mare a avut un rol esențial în întoarcerea mea la Hristos. Acest pas a adus o schimbare majoră în viața mea și contribuția ei rămâne încă vie, chiar dacă ea s-a stins din viață. Scripturile ne oferă multe exemple de oameni care s-au arătat dispuși să facă lucruri mici și să-L lase pe Dumnezeu să-i folosească pentru a avea un impact în viața altora. O fetiță sclavă a avut un impact în viața lui Naaman, marele general al oștirii siriene (2 Împărați 5). Chiar dacă fusese luată în robie de sirieni, ea nu a ezitat să-i spună soției lui Naaman că prorocul Elisei din Samaria l-ar putea vindeca pe soțul ei de lepră. În Noul Testament îl întâlnim pe famenul etiopian întrebându-l pe Filip: „Cum aș putea să înțeleg, dacă nu mă va călăuzi cineva?” (Faptele Apostolilor 8:31). Filip a avut un impact în viața famenului etiopian, învățându-l despre Hristos. Dorca a avut, la rândul ei, un impact în viața săracilor și a văduvelor prin mulțimea faptelor sale bune. După moartea ei, unele văduve i-au arătat lui Petru „hainele și cămășile pe care le făcea Dorca, pe când era cu ele” (Faptele Apostolilor 9:39). Anania a avut un impact în viața lui Saul, deoarece a ales să asculte de Dumnezeu în pofida resentimentelor sale. După întoarcerea lui Saul (Pavel) la Hristos, Anania l-a prezentat bisericii (Faptele Apostolilor 23:16-22). Dumnezeu nu-i caută pe cei mari și tari, ci pe cei disponibili. „Pentru că, dacă este bunăvoință, darul este primit, avându-se în vedere ce are cineva, nu ce n-are” (2 Corinteni 8:12). Da, și tu poți avea un impact în viața cuiva. Denver Yoder - Somerset, OH Simplele gesturi de ascultare față de Dumnezeu sunt mult mai folositoare decât actele memorabile făcute din interes egoist.

Categorie: Devoţional Admin | Vizualizări: 22 | Adăugat de: Admin | Data: 21.Aprilie.2021 | Comentarii (0)

1 2 3 ... 16 17 »