fereastră
pcropped-11295789_471354476352740_547528804283
Dragi cititori,va multumim ca cititi articolele noastre,Dumnezeu sa va binecuvanteze.

Marți, 4 mai
Pasaj biblic: Ioan 10:1-16

Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele și
o lumină pe cărarea mea. (Psalmul 119:105)
De fiecare dată când plănuiesc să călătoresc undeva și nu cunosc drumul într-acolo, îmi place să studiez în prealabil o hartă. Făcând asta, știu prin ce orașe voi trece, unde va trebui să schimb direcția și ce repere să urmăresc pe traseu. Familiarizarea cu rutele de urmat mă va ajuta să ajung la destinație în siguranță și fără să mă rătăcesc. S-ar putea să știm încotro vrem să mergem, însă este important să știm cum să ajungem acolo. La fel este valabil și în călătoria către Rai. Vrem să ajungem acolo în siguranță? Biblia ne va arăta drumul, așa cum este scris și în versetul-cheie de astăzi.
Există multiple posibilități să fim deviați de la traseu în călătoria noastră. Unii ne vor spune că Biblia indică o cale prea periculoasă sau în care nu ne putem încrede, dar trebuie să ne închidem urechile la acele glasuri și să continuăm pe calea cea dreaptă. Domnul Isus a spus: „Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine” (Ioan 14:6).
Cartea Călătoria pelerinului, scrisă de John Bunyan, este o bine-cunoscută alegorie despre călătoria spre Rai a unui creștin. În acea povestire, doi bărbați pe nume Formalism și Ipocrizie au apărut sărind peste un zid și au început să umble alături de creștin. Cei doi credeau că totul e în regulă cu ei, din moment ce pășeau pe aceeași cale cu creștinul. Însă nu au ajuns în Orașul Ceresc deoarece, la un moment dat, au luat-o pe scurtătură în loc să urmeze calea crucii. Domnul Isus a spus: „Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să Mă urmeze” (Matei 16:24). Aceasta este calea crucii, singura cale pe care se poate ajunge în Rai. Haideți să ne asigurăm că mergem pe ea.
Benuel Glick - Berlin, PA
Calea crucii te duce acasă. (Jessie Brown Pounds)
Planul de citire a Bibliei într-un an: Luca 23:39-56; 1 Împărați 8, 9


Categorie: Devoțional | Vizualizări: 27 | Adăugat de: Admin | Data: 03.Mai.2021


Niște cărți au fost deschise. Și a fost deschisă o altă carte, 
care este Cartea Vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, 
după cele ce erau scrise în cărțile acelea. (Apocalipsa 20:12)
În Eclesiastul 12:12, este scris: „Încolo, fiule, ia învățătură din aceste 
lucruri; dacă ai voi să faci o mulțime de cărți, să știi că n-ai mai isprăvi”. Atunci 
când un autor scrie o carte, aceasta fie este inspirată din întâmplări adevărate, 
fie este o carte de ficțiune. Scrisul trebuie să îmbrace o formă corespunzătoare 
și de obicei este nevoie de o editare la final. Unii autori sunt mai iscusiți decât 
alții în a păstra conținutul cărții fidel față de realitate. Astfel au fost scrise 
multe cărți care atestă minunile lui Dumnezeu și lucrările Lui în poporul Său.
În versetul-cheie de astăzi sunt menționate niște „cărți” care, după toate 
aparențele, au fost scrise de Dumnezeu Însuși cu privire la viețile oamenilor 
(a se compara Psalmul 56:8 și 139:16). Fiecare dintre acestea este absolut 
adevărată, până la ultima virgulă, editarea nefiind necesară. Marele Autor nu 
va comite nicio eroare în imortalizarea cuvintelor și faptelor oamenilor. El 
știe gândurile și intențiile fiecărui om.
Dacă ne pocăim, ceea ce s-a consemnat despre noi în carte va fi schimbat. 
Dumnezeu ne va ierta păcatele și le va arunca în adâncul mării (Mica 7:19). 
Dar, dacă Îl părăsim pe Dumnezeu, lucrurile bune vor fi șterse și ni se 
vor scrie doar păcatele. În Ezechiel 33:13, despre cel ce se îndepărtează de 
neprihănire, este scris că „toată neprihănirea lui se va uita, și el va muri din 
pricina nelegiuirii pe care a săvârșit-o”. Domnul Isus a promis: „Cel ce va 
birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi șterge nicidecum numele 
din cartea vieții și voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu și înaintea 
îngerilor Lui” (Apocalipsa 3:5). Cartea fiecăruia va fi deschisă și citită în 
marea Zi a Judecății, iar fiecare va fi judecat după cele scrise în cărți.


Categorie: Devoţional Admin | Vizualizări: 42 | Adăugat de: Admin | Data: 03.Mai.2021