fereastră
pcropped-11295789_471354476352740_547528804283
Dragi cititori,va multumim ca cititi articolele noastre,Dumnezeu sa va binecuvanteze.

Luni, 7 iunie

Pasaje biblice: Ioan 5:24-29; Apocalipsa 3

Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul, și acum a și venit, când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, și cei ce-l vor asculta vor învia. (Ioan 5:25)
Mă duc cu gândul uneori la momentele din copilăria mea când îl 
întrebam câte ceva pe tatăl meu și mă chinuiam să obțin un răspuns de la el. Motivul pentru care nu răspundea era că nu auzea. Îmi mai amintesc și ipostazele hilare când răspundea de undeva de la distanță, însă răspunsul nu avea absolut nicio legătură cu întrebarea mea. Și în aceste cazuri era evident faptul că tata avea o problemă cu auzul.
Azi, după mai bine de treizeci de ani, mă văd pe mine însumi răspunzând 
într-o manieră asemănătoare din aceleași motive: nu aud bine. Este extrem de incomod să nu auzi. Însă mult mai neplăcut este să nu auzi ce spune Duhul Sfânt – aceasta este extrem de grav.
În Apocalipsa 2 și 3, Domnul Isus îi spunea aceluiași apostol care a 
redactat și Evanghelia după Ioan să scrie scrisori celor șapte biserici din Asia (astăzi Asia Mică). Aceste biserici erau avertizate cu privire la unele lipsuri precum absența dragostei, învățătura falsă, delăsarea spirituală și starea de căldicel. Un lucru interesant este că bisericile din Smirna și Filadelfia nu aveau niciun păcat sau slăbiciune care le-ar fi discreditat. Cu toate acestea, 
tuturor celor șapte biserici li se atrage atenția: „Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul”.
În Ioan 5:24, Isus spunea: „Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă 
cuvintele Mele și crede în Cel ce M-a trimis are viața veșnică și nu vine la 
judecată, ci a trecut din moarte la viață.”

De obicei, din punct de vedere 
spiritual, surzenia este rezultatul altor voci sau zgomote care împiedică 
recepționarea adevăratului mesaj. O, dar dacă avem urechile suficient de 
atente din punct de vedere spiritual, atunci alte sunete nu ne vor împiedica să auzim glasul Duhului Sfânt! În Ioan 5:28, Domnul Isus ne arată că în Ziua Judecății nimeni nu va mai rămâne surd, căci „toți cei din morminte vor auzi glasul Lui”.

Pentru a fi gata pentru acea zi, este de maximă importanță să căutăm să auzim glasul Lui încă de pe acum.
Cel mai potrivit moment pentru a auzi și a răspunde la glasul Său este înainte de a ajunge la mormânt.


Planul de citire a Bibliei într-un an: Ioan 16:16-33; 2 Cronici 23-25


Categorie: Devoţional Admin | Vizualizări: 10 | Adăugat de: Admin | Data: 07.Iunie.2021