fereastră
pcropped-11295789_471354476352740_547528804283
Dragi cititori,va multumim ca cititi articolele noastre,Dumnezeu sa va binecuvanteze.

Miercuri, 9 iunie

Pasaj biblic: Psalmul 89:1-29

Ale Tale sunt cerurile și pământul, Tu ai întemeiat lumea și tot ce cuprinde ea. (Psalmul 89:11)
„La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul” (Geneza 1:1). Unii oameni refuză să creadă asta și afirmă că Universul s-a născut dintr-o explozie inițială și că ființele vii de astăzi sunt rodul unei evoluții de milioane și milioane de ani. Dar vedem o ordine și un plan în toată Creația lui Dumnezeu. 
Nu am putea vedea toate acestea în mijlocul haosului produs de schimbările datorate hazardului. Uneori mai cumpărăm câte o mașinărie care are mai multe componente ce funcționează dacă sunt conectate împreună. Ce este 
mai ușor de crezut – că în spatele dispozitivului se află un proiect făcut de cineva sau că, pur și simplu, a avut loc o explozie într-un atelier și s-a ivit de nicăieri acea mașinărie complexă?
Tot așa, este mult mai ușor să credem Biblia decât teoriile închipuite ale oamenilor. Conform Bibliei, după ce a creat totul, Dumnezeu a spus că toate sunt foarte bune. Vedem amprenta lui Dumnezeu peste tot în jurul nostru, fapt care ne vorbește despre puterea și înțelepciunea Sa. Oamenii încearcă să-L scoată pe Dumnezeu din ecuație crezând în evoluție, dar simplul fapt că cineva crede un anumit lucru nu înseamnă că acel lucru devine automat 
adevărat. Va veni vremea când toți acei oameni care au refuzat să-L recunoască ca Domn vor sta în picioare înaintea Lui și Îi vor da socoteală; fie că vor vrea, 
fie că nu.
Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu, este și Creatorul, căci El și Tatăl una 
sunt. Dumnezeu a declarat că orice genunchi se va pleca înaintea Domnului Isus. „De aceea și Dumnezeu L-a înălțat nespus de mult și I-a dat Numele care este mai presus de orice nume; pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece 
orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice 
limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este 
Domnul” (Filipeni 2:9-11). Haideți să ne predăm Lui, să-L recunoaștem ca 
Creator al nostru și să-L lăsăm să fie Domn peste viața noastră.
Ce Dumnezeu măreț slujim!
Planul de citire a Bibliei într-un an: Ioan 18:1-23; 2 Cronici 29-31


Categorie: Devoţional Admin | Vizualizări: 26 | Adăugat de: Admin | Data: 08.Iunie.2021

Marți, 8 iunie

Pasaj biblic: Psalmul 103 
Aduceți-vă aminte de minunile pe care le-a făcut, de minunile Lui 
și de judecățile rostite de gura Lui. (1 Cronici 16:12)
Cine a predicat duminica trecută și care a fost subiectul predicii? Dacă 
nu îmi aduc aminte, mă duc și îmi consult carnețelul cu notițe. De-a lungul anilor de studiu am descoperit că notițele pe care obișnuiam să le iau m-au ajutat să rețin unele noțiuni importante la materii mai dificile precum geometria și fizica. Trecând mai târziu în revistă acele notițe, informațiile mi s-au imprimat și mai bine în memorie.
La mai bine de cincizeci de ani de când studiez Biblia sau ascult 
învățături din Scriptură, continui să iau notițe. Iată un mod eficient prin care memoria mea reține unele principii cu mult mai importante decât materiile școlare pe care cândva le-am asimilat cu greutate. Tu cum procedezi? Îți mai hoinărește uneori mintea în timpul studiului biblic sau în timpul serviciului 
divin? Luarea de notițe nu numai că va rezolva problema aceasta, ci și îți va imprima mai bine în memorie lucrurile pe care le-ai citit sau auzit. După ce se sfârșește un serviciu divin, dacă vom încerca să îndreptăm cel puțin o parte din discuții înspre predica auzită, acest lucru va contribui și el la reținerea lucrurilor învățate.
În pasajul biblic de astăzi, suntem îndemnați să-L binecuvântăm pe 
Dumnezeu și „să nu uităm niciuna din binefacerile Lui”. Biblia de asemenea 
ne atenționează să ne gândim la lucrurile adevărate, vrednice de cinste, drepte, curate, vrednice de iubit și vrednice de primit (Filipeni 4:8). Dacă nu ne umplem în permanență mintea cu asemenea gânduri, nebunia și mizeria acestei lumi le vor ocupa ele locul. Mă rog ca toți să facem pașii necesari pentru a ne umple mintea cu înțelepciunea, sfaturile și dragostea lui Dumnezeu, ca ele să se reverse în permanență din inima noastră spre slava Sa 
și spre binecuvântarea celor pe care-i întâlnim zi de zi.
Pete Lewis - Halsey, OR
Legea Domnului este desăvârșită și înviorează sufletul; mărturia 
Domnului este adevărată și dă înțelepciune celui neștiutor. (Psalmul 19:7)
Planul de citire a Bibliei într-un an: Ioan 17; 2 Cronici 26-28


Categorie: Devoţional Admin | Vizualizări: 20 | Adăugat de: Admin | Data: 08.Iunie.2021